Diagnostika závad

Průmyslová automatizace přináší mnoho možností, jak zefektivnit výrobní procesy. Její výhodou a zároveň nevýhodou je její komplexnost. Čím více technologií je použito, tím se množství potenciálních komplikací zvyšuje.
Diagnostika závad v průmyslové automatizaci je spolu s programovými úpravami strojů naší specialitou. Na výrobních linkách a strojích se může objevovat mnoho typů závad od problémů s mechanikou, pneumatickými a hydraulickými systémy, elektroinstalací až po programové závady na řídicích systémech (PLC, HMI, Bezpečnostní obvody, frekvenční měniče, servopohony, a další). Často se stává, že závady nemají zřejmou příčinu. Někdy i mechanická závada může působit jako programová chyba, nebo programová funkce může způsobit závadu v elektroinstalaci.
Zakladatel společnosti DiPSAVe s.r.o. během 20ti leté praxe řešil úspěšně závady na více než 100 zařízeních od mnoha různých výrobců a v mnoha různých průmyslových odvětvích. Věříme, že jsme schopni najít příčiny závad i na Vašem zařízení.


Typy závad

Obecné

 • Zařízení vykazuje abnormality a není zřejmá příčina.
 • Chyby jsou náhodné, objevují se v různých krocích pracovního cyklu.
 • Akční členy (písty, ventily, motory a jiné ) se chovají nepředvídatelně (například občas nereagují na povel z ŘS, kmitají, ztrácejí polohu).

Elektro a PLC

 • Senzory jsou nestabilní.
 • Signály ze senzorů mohou být zarušené.
 • Elektroinstalace může být poškozena.
 • Program PLC může obsahovat chyby.
 • Nemusejí být dostatečně ošetřeny chybové stavy.
 • PLC padá do poruchy.

HMI

 • Program HMI zobrazuje chybné údaje.
 • HMI nestartuje.
 • Problémy komunikace PLC<–>HMI.

Bezpečnostní obvody

 • Bezpečnostní obvody náhodně kolabují (Emergency Stop, dveře, závory).
 • Bezpečnostní prvky nedetekují to, co by detekovat měly.